Tìm kiếm

View Full Version: Javascript: Chống bôi đen đoạn text trên website

Post by: admin
(06.05.2020 / 07:09)
Cỡ chữ +A | =A | -A

add vào header

Code
<script type="text/javascript">

/***********************************************
* Disable Text Selection script- © Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for full source code
***********************************************/

function disableSelection(target){
if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route
target.onselectstart=function(){return false}
else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route
target.style.MozUserSelect="none"
else //All other route (ie: Opera)
target.onmousedown=function(){return false}
target.style.cursor = "default"
}

//Sample usages
//disableSelection(document.body) //Disable text selection on entire body
//disableSelection(document.getElementById("mydiv")) //Disable text selection on element with id="mydiv"

</script>

<script type="text/javascript">
disableSelection(document.body) //disable text selection on entire body of page
</script>


Dynamic Drive DHTML Scripts- Disable Select Text script


5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. Các hàm cần thiết để tạo thẻ meta description cho một Website
  2. Bộ nút tăng giảm kích cỡ font chữ trong web
  3. Script chống copy bài viết cho website
  4. Code php Dọn dẹp file error_log trên hosting
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Phiên bản Hack Game MORTAL KOMBAT v2.6.0 MOD cho ANDROID | X10 DMG | GOD MODE 30 lượt xem
  2. Share mod johncms auto rút gọn link bằng bit.ly 15 lượt xem
  3. Javascript: Chống bôi đen đoạn text trên website 19 lượt xem
  4. Hướng dẫn bật chế độ chống Flood cho JohnCMS 23 lượt xem
  5. Share Mod ẩn Topic JohnCMS 12 lượt xem
Textlink: Blog Công Nghệ