Tìm kiếm

View Full Version: Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com

Post by: admin
(06.05.2020 / 07:00)
Cỡ chữ +A | =A | -A

Demo: https://m.doduong.com/duongdo (đã die)
Mod của nc ngoài sưu tầm về dịch và share cho anh em

Vào public_html/.htaccess thêm đoạn sau vào dưới cùng

<?php
RewriteCond 
%{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond 
%{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule 
^(.*)?$ /users/profile.php?wl=$[NC,L]
?>


Vào incfiles/classes/bbcode.php tìm
<?php
$var 
self::highlight_code($var);
?>

Thêm vào sau đoạn trên code sau:
<?php
$var 
preg_replace('#@([\w\d]{2,})#si''@<a href="/~$1">$1</a>'$var);
?>


Vào users/profile.php tìm:
<?php
if (!$user_id) {
 require(
'../incfiles/head.php');
 echo 
functions::display_error($lng['access_guest_forbidden']);
 require(
'../incfiles/end.php');
 exit;
}
?>

thêm vào đàng trước code:
<?php
$name_lat 
= isset($_GET['wl']) ? trim($_GET['wl']) : '';
$name_lat functions::rus_lat(mb_strtolower($name_lat));
if (!empty(
$name_lat)) {
 if (
mysql_result(mysql_query("SELECT COUNT(*) FROM `users` WHERE `name_lat` = '" mysql_real_escape_string($name_lat) . "' LIMIT 1;"), 0) != 0)
 
$user mysql_result(mysql_query("SELECT `id` FROM `users` WHERE `name_lat` = '" mysql_real_escape_string($name_lat) . "' LIMIT 1;"), 0);
 else 
$user = -1;
}
?>


Bạn có thể nhập ở mọi nơi bbcode @duongdo sẽ dẫn link tới profile cười ngoác miệng

Xong. chúc thành công
Nguồn doduong.com

© Viết tại m.DoDuong.Com


5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  2. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  3. Mod tiền tố cho JohnCMS
  4. Share Mod Copyright JohnCMS
  5. [Share] Mod ẩn hiện menu ngoài index Johncms
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Part 1: Hướng dẫn SEO toàn tập cho newbie 36 lượt xem
  2. [share] Mod rewrite URL cho johncms 23 lượt xem
  3. [Share] Mod ẩn hiện menu ngoài index Johncms 16 lượt xem
  4. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới 36 lượt xem
  5. Script chống copy bài viết cho website 27 lượt xem
Textlink: Blog Công Nghệ