Tìm kiếm

View Full Version: Share mod tooltip cho JohnCMS

Post by: admin
(06.05.2020 / 04:29)
Cỡ chữ +A | =A | -A

Chèn đoạn sau vào style.css

Code
a.tooltip {outline:none; }
a.tooltip strong {line-height:30px;}
a.tooltip:hover {text-decoration:none;}
a.tooltip span {
z-index:10;display:none; padding:14px 20px;
margin-top:-30px; margin-left:28px;
width:240px; line-height:16px;
}
a.tooltip:hover span{
display:inline; position:absolute; ;
border:1px solid #DCA; background:#fffAF0;}
.callout {z-index:20;position:absolute;top:30px;border:0;left:-12px;}


a.tooltip span
{
border-radius:4px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;

-moz-box-shadow: 5px 5px 8px #CCC;
-webkit-box-shadow: 5px 5px 8px #CCC;
box-shadow: 5px 5px 8px #CCC;
}


Tiếp theo mở pages/mainmenu.php
tìm link hiển thị topic ngoài trang chủ , edit thành :(ví dụ link wap tớ nhé) để ý mấy chỗ màu đỏ phải edit đó
Code
<a class="tooltip" href="/'.functions::nhanhnao($arr["text"]).'-' . $arr['id'] . ($cpg > 1 && $set_forum['upfp'] && $set_forum['postclip'] ? '_clip_' : '') . ($set_forum['upfp'] && $cpg > 1 ? '_p' . $cpg : '.milo') . '" rel="nofollow" title="'.notags($arr['text']).'">' . bbcode::notags($arr['text']) . '<span>Bài viết: ' . bbcode::notags($arr['text']) . '<br />Chuyên mục: '.rainbow($topic).'<br />Đăng bởi: MiLoGauDaiL<br />Bài cuối lúc: (Hôm nay, 21:45)<br />Lượt xem: '.$arr['view'].' lần<br /></span></a>


Nguồn doduong.com :D


5 Chủ đề khác cùng chuyên mục
  1. JohnCMS 9.2.0 có giao diện hoàn toàn mới
  2. Johncms 9.1.0 hoàn toàn lột xác với cấu trúc và giao diện mới
  3. Share mod rewrite profile Johncms by DoDuong.Com
  4. Mod tiền tố cho JohnCMS
  5. Share Mod Copyright JohnCMS
5 Chủ đề ngẫu nhiên
  1. Kỹ năng tán gái 192 lượt xem
  2. PART7: Tổng hợp SEO offpage 190 lượt xem
  3. Share Mod ẩn Topic JohnCMS 37 lượt xem
  4. Share code giống animet.net 4 lượt xem
  5. [Java] mod NRO 183 PhPro V1 22 lượt xem

Textlink: Blog Công Nghệ